• English

ควาญช้าง

ควาญช้างคือคนที่ทำงานกับช้าง ขี่ช้างและดูแลช้าง

นี่มักจะเป็นอาชีพที่ได้รับการสืบทอดจากบรรพบุรุษของพวกเขาและจะสืบทอดไปหลายชั่วอายุคน เดิมทีควาญช้างฝึกช้างเพื่อนำมาใช้งานเพื่อลากไม้และในอุตสาหกรรมตัดไม้ อย่างไรก็ตามในปี 1989 มันกลายเป็นเรื่องผิดกฎหมายที่จะใช้งานช้างเพื่ออุตสาหกรรมการตัดไม้ในประเทศไทยและทำให้ควานช้างและช้างของพวกเขาต้องตกงานจำนวนมาก ควานช้างต้องการเงินเพื่อความอยู่รอดพวกเขาหันไปหาการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ พวกเขาเริ่มฝึกช้างให้อยู่กับนักท่องเที่ยวและเพื่อการขี่ช้างอยู่บ่อยๆ แต่ที่ปางช้างป่าตองอีเลเฟ่นเคร(Patong Elephant Care)นี้ไม่มีการขี่ช้าง เรากำลังทำงานร่วมกับควานช้างเพื่อนำช้างของพวกเขาออกจากอุตสาหกรรมที่ถูกเอารัดเอาเปรียบและกลับไปสู่การเป็นช้างตามธรรมชาติของพวกเขา

ควานช้างนั้นทำงานหนักอย่างไม่น่าเชื่อและปฏิบัติต่อช้างอย่างสมาชิกในครอบครัวด้วยความรักความเมตตาและความเข้าใจ พวกเขามักจะอยู่กับช้างของพวกเขาและร่วมกันพัฒนาความผูกพันที่วิเศษณ์ อยู่ที่นี่ที่ป่าตองอีเลเฟ่นเคร(Patong Elephant Care)ช้างได้รับการให้อาหาร, การอาบน้ำและพวกเขาได้รับความรักจากควานช้างรวมทั้งนักท่องเที่ยวที่หลงใหลในสิ่งมีชีวิตที่สวยงามเหล่านี้ด้วยคุณต้องการที่จะเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครกับ PATONG ELEPHANT CARE หรือไม่?

ใช่!