• English

Our beautiful Lucky

ช้างอีกเชือกหนึ่งของเราลัคกี้อายุ 8 เดือน เขามาจากจังหวัดกาญจนบุรีเขามาอยู่กับเราที่ป่าตองอีเลเฟ่นเคร (Patong Elephant Care) ที่ที่เขาจะรักคนที่มาเยี่ยมชมเขา


คุณต้องการที่จะเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครกับ PATONG ELEPHANT CARE หรือไม่?

ใช่!